• VADE FARKSIZ 12 AYA VARAN TAKSİT İMKANI
Mantolama

Mantolama

EKOL YAPI Enerji ve Isı Yalıtım

Artan dünya nufusuna paralel olarak tüketim de hızla artıyor.
 
Bu artışı karşılamaya çalışan doğal kaynaklar ise gün geçtikçe tükeniyor.
 
 Kontrolsüz enerji tüketimi nedeniyle dünyamızın geleceği tehdit altında.
 
Dünya kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmak, hem kendi bütçemize hem de ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlar.
 
 Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, kaynakları daha verimli bir şekilde kullanmakla mümkündür.
 
 Doğal kaynakların önemli bir kısmı yakıt olarak kullanılıyor.
 
 Yaşadığımız mekanlarda ise enerji kaynaklarını genellikle kışın ısınmak, yazın ise serinlemek amaçlı kullanıyoruz.
 
Binalarda ısı kayıpları; kapı ve pencerelerde, çatıda, zeminde, havalandırma sistemlerinde ve duvarlarda oluşmaktadır. En yüksek enerji kaybının oluştuğu yerler ise binaların duvarlarıdır.
 
Bu ısı kayıplarının önlenmesi ve ideal ısının binalarda daha uzun süre muhafaza edilebilmesi, duvarlarda ısı yalıtımı ile mümkündür.
 
Yönetmeliklere uygun olarak ısı yalıtımının yapılması ile ısınma ve serinleme harcamalarımızdan %50’ye varan enerji tasarrufu sağlamamız mümkündür.
 
Yuvalarımızda konforlu bir yaşamı hepimiz hak ediyoruz.
 
 Çevreyi, doğayı ve doğal kaynakları korumayı kendine prensip edinen EKOL YAPI yılların bilgi birikimi, uzmanlığı ve öncülüğüyle, yalıtım konusunda da size çözümler sunuyor. EKOL YAPI ile size hak ettiğiniz konforu yaşatıyor.

EKOL YAPIN’in Sağladığı Avantajlar yaşadığımız mekanlarda sıcaklık farkını dengeleyerek ısıl konfor sağlıyor.

 
Yapıların dayanıklılığını artırarak ömrünü uzatıyor.
 
 Sağladığı enerji tasarrufuyla yatırım maliyetlerini düşürüyor.
 
 Dekoratif görünümüyle binalarınıza değer katıyor.
 Ve enerjiyi daha verimli kullanarak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza katkıda bulunuyor. EKOL YAPI.

 

 

TS 825

Binalarda enerji verimliliği ile ilgili olarak 29 Nisan 1998 tarihinde yayımlanan tavsiye niteliğindeki, TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardı; 14 Haziran 1999 tarih ve 23725 sayılı resmi gazetede yayımlanarak ve bu standardın paralelinde hazırlanan “Binalarda Isı Yalıtım Yönetmenliği’nin “08 Mayıs 2000 tarih 24043 sayılı resmi gazetede yer alması ile 14 Haziran 2000 tarihinden itibaren uygulaması zorunlu standart olarak yürürlüğe girmiştir.

TS 825’in esas ve yeter şartı, bir yapıda bir yıl içinde harcanan ısıtma enerjisinin standardın sınırladığı değerleri aşmamasıdır.

 
 Binaların aylık veya yıllık enerji ihtiyaç miktarlarının belirlenmesi için yapılan hesaplamaları ve formülleri kapsamaktadır.
 
 Miktarın bulunması için öncelikle binadaki dış duvar, pencere, tavan, taban/döşeme, dış ortamla temas eden döşeme alanı vb. alanlar hesaplanır. Daha sonra yapı elemanlarının ayrı ayrı ısı geçirgenlik katsayısı U (W/m2K) değerleri hesaplanır.
 
 Cephe duvarlar oluşturulurken kullanılan yapı malzemeleri üzerine uygulanacak tüm diğer yapı bileşenlerinin(dıştan ısı yalıtım sistemleri) ısı iletkenlik katsayısı. λ (W/mK): [(λ)’nın olabildiğince küçük olması (sıfıra yakın), ısıyı o kadar az geçirdiğini gösterir] hesaplanarak duvarların ısı geçirgenlik değeri olan U değeri elde edilmektedir.

Binalarda ısı yalıtımını verimli kullanabilmek için, öncelikle pencereler, çatı ve tabanda gerekli izolasyonun yapılmış olması gerekmektedir.
 
En yüksek enerji kaybı duvarlardan gerçekleşmektedir. Pencere, çatı ve tabanda alınan önlemler, dıştan ısı yalıtım yapılan binalarda istenilen enerji tasarrufunu sağlamaktadır.
 

ISI YALITIMIN MALİYETİ NEDİR?

Isı yalıtım, binanın yapım aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin %2’si ile %5’i arasında değişmektedir.
 
Dolayısıyla buna göre kullanılacak tesisatta işletme ve yatırım maliyetini de önemli ölçüde azaltacaktır. Yenileme uygulamalarında da kendini amorte etmesi 2-5 yıl arasında gerçekleşmektedir.
 

ISI YALITIMININ ÜLKEMİZE KATKISI NEDİR?

Yapılan hesaplamalarda, ısı yalıtımının standart yönetmeliklere uygun olarak yapıldığında, ülkemizin yılda 3 Milyar Dolar tasarruf yapabileceğini göstermektedir.
 
Enerji tasarrufu ülke ekonomisine, toplumsal refahımız açısından önemli ölçüde katkıda bulunmakta, atmosfere salınan CO2 ve SO2 gazlarını da azaltarak, küresel ısınmadaki mücadeleye de yardımcı olmaktadır.

Mantolama-ısı yalıtım-mantolamacılar-dış cepheciler-cephe-cephe mantolama-capatecd dalmaçyalı-nescoat-fawori-ankara cephe-ankara mantolama-ankara ısı yalıtım-ısı-yalıtım-ses-yalıtım-boya-drenaj-temel izolasyonu-su izolasyonu-çatı-çatıcı-izocam-çatı yalıtımı-iç boya dekorasyon-en iyi mantolama firması-taksitli mantolama-uzun vade mantolama-iş güvenliği-ekol yapı mantolama-çatı-drenaj-mantolama-boya-


member image
EKOL YAPI MANTOLAMADış cephe mantolama uzmanlık gerektiren bir uygulamadır.

Uygulamada kullanılacak malzemelerin TSE-TSEK varsa CE belgeleri, paket sistem kullanılacak ise ETAG 004, ETICS gibi test raporlarının bulunması gerekmektedir. Yeterlilik belgesi olmayan mantolama malzemelerinin kullanılması ileride problemlerin yaşanmasına sebebiyet verebilir.

SİZE BİR TEKLİFİMİZ VAR